TTBooking - خرید پرواز، هتل، تور

سامانه جستجوگر، یک موتور جستجوگر اینترنتی اختصاصی در زمینه بلیت پروازی میباشد. این سامانه با هدف تسریع در دستیابی به اطلاعات بلیت پروازهای موجود در سامانه های رزرواسیون آژانس های مسافرتی، اطلاعات موجود را پس از تعین نمودن مسیر و تاریخ در ماژول جستجو توسط کاربران از سایت های رزرواسیون آژانس های مسافرتی استخراج و گردآوری مینمایند و به کاربران نمایش میدهد و راهنمایی و اطلاعات مفید مرتبط با بلیت پرواز مانند ( نام شرکت هواپیمایی - شماره پرواز- ساعت پرواز- نوع هواپیما - تعداد صندلی موجود و مهمترین عنصر که قیمت میباشد) و نام و لوگو آژانس فروشنده بلیت را نمایش و امکان انتخاب خرید بلیت پروازی با مناسب ترین قیمت از آژانس های مسافرتی را با انتقال به سایت رزرواسیون آژانس مسافرتی که پرواز آن توسط کاربران انتخاب شده است را فراهم میسازد. شایان ذکر است این سامانه فروشنده نبوده و هیچگونه دخالتی در امر فروش و رزرواسیون ندارد.

وب سایتی رایگان جهت جستجوی بلیت چارتر هواپیما

سامانه جستجوگر، یک موتور جستجوگر اینترنتی اختصاصی در زمینه بلیت پروازی میباشد. این سامانه با هدف تسریع در دستیابی به اطلاعات بلیت پروازهای موجود در سامانه های رزرواسیون آژانس های مسافرتی، اطلاعات موجود را پس از تعین نمودن مسیر و تاریخ در ماژول جستجو توسط کاربران از سایت های رزرواسیون آژانس های مسافرتی استخراج و گردآوری مینمایند و به کاربران نمایش میدهد و راهنمایی و اطلاعات مفید مرتبط با بلیت پرواز مانند ( نام شرکت هواپیمایی - شماره پرواز- ساعت پرواز- نوع هواپیما - تعداد صندلی موجود و مهمترین عنصر که قیمت میباشد) و نام و لوگو آژانس فروشنده بلیت را نمایش و امکان انتخاب خرید بلیت پروازی با مناسب ترین قیمت از آژانس های مسافرتی را با انتقال به سایت رزرواسیون آژانس مسافرتی که پرواز آن توسط کاربران انتخاب شده است را فراهم میسازد. شایان ذکر است این سامانه فروشنده نبوده و هیچگونه دخالتی در امر فروش و رزرواسیون ندارد.

رویکرد ما

سامانه جستجوگر، یک موتور جستجوگر اینترنتی اختصاصی در زمینه بلیت پروازی میباشد. این سامانه با هدف تسریع در دستیابی به اطلاعات بلیت پروازهای موجود در سامانه های رزرواسیون آژانس های مسافرتی، اطلاعات موجود را پس از تعین نمودن مسیر و تاریخ در ماژول جستجو توسط کاربران از سایت های رزرواسیون آژانس های مسافرتی استخراج و گردآوری مینمایند و به کاربران نمایش میدهد و راهنمایی و اطلاعات مفید مرتبط با بلیت پرواز مانند ( نام شرکت هواپیمایی - شماره پرواز- ساعت پرواز- نوع هواپیما - تعداد صندلی موجود و مهمترین عنصر که قیمت میباشد) و نام و لوگو آژانس فروشنده بلیت را نمایش و امکان انتخاب خرید بلیت پروازی با مناسب ترین قیمت از آژانس های مسافرتی را با انتقال به سایت رزرواسیون آژانس مسافرتی که پرواز آن توسط کاربران انتخاب شده است را فراهم میسازد. شایان ذکر است این سامانه فروشنده نبوده و هیچگونه دخالتی در امر فروش و رزرواسیون ندارد.